MVO

1. People (het welzijn van de mens)

Riggers World draagt zorg voor haar medewerkers. Dit doen wij onder andere met een passende beloningsstructuur. Ook is er jaarlijks een opleidingsbudget beschikbaar dat wordt ingezet voor de (bij)scholing van het personeel. Zij worden aangemoedigd om zelf cursussen en scholingsmogelijkheden aan te dragen.

2. Planet (behoud van het milieu)

Behoud van het milieu komt op verschillende manieren naar voren bij de bedrijfsvoering van Riggers World. Zo is er tijdens de bouw van het bedrijfspand op verschillende plaatsen voor betere isolatie gekozen. Het energie label van een machine of bedrijfsauto heeft invloed op het al dan niet doen van een bepaalde investering. Verpakkingsmateriaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt en ons afval wordt gescheiden ingezameld. Wij zien toe op de leef- en werkomstandigheden bij onze leveranciers.

3. Profit (balans)

Riggers World heeft als onderneming het doel om winst te maken, een gedeelte van deze winst wordt aan goede doelen besteed. Dit wordt door middel van giften gedaan maar ook door het aanschaffen van (relatie)geschenken waarbij een deel van de omzet aan goede doelen wordt besteed. Louis Reyners ondersteunt goede doelen die op verschillende vlakken actief zijn in binnen- en buitenland. Zo ondersteunen we jaarlijks de Nederlandse Hart Stichting door middel van een gift. Hiermee wordt bijgedragen aan het doen van onderzoek naar en de bestrijding van hart- en vaatziekten. Ook wordt de internationale noodhulp organisatie Medair al jaren middels een gift gesteund. Medair biedt praktische hulp en zorg aan mensen in nood. Dit doen zij o.a. op het gebied van gezondheidszorg, water & sanitaire voorzieningen en onderdak, met projecten in Afrika, het Midden Oosten en Azië. Door middel van een gift draagt  Riggers World hier haar steentje aan bij. Rondom Sinterklaas en Kerst kiest  Riggers World voor maatschappelijk verantwoorde attenties. Zo krijgen de medewerkers jaarlijks een Sinterklaaslekkernij waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Stichting Welzijn Gehandicapten. In 2007 is er voor het eerst gekozen voor een kerstpakket van de Wereld Winkel.  Riggers World wil niet stil blijven staan aangaande MVO, daarom is er voor gekozen om in het kwaliteitsplan ook een actiepunt op te nemen. Hierdoor wordt er zorg gedragen dat MVO voordurend onder de aandacht blijft, om zo door te groeien naar die juiste balans.

Copyright © 2019 Riggers World, Powered by Louis Reyners BV. All rights reserved.